Begeleiding bij leven met een beperking

Hebt u een beperking of psychische problemen? En hebt u daardoor hulp nodig in het dagelijks leven? Dan kan de gemeente Leiden u ondersteuning geven. Bijvoorbeeld bij het opbouwen van een sociaal netwerk of bij het zoeken naar passend werk of onderwijs.

Het doel is dat u zelfredzaam bent en blijft. Daardoor kunt u deelnemen aan de samenleving en zo lang mogelijk in uw eigen omgeving blijven wonen.

De gemeente Leiden kan op de volgende gebieden ondersteuning geven:

  • begeleiden bij het zorgen voor een schoon en leefbaar huis
  • hulp bij en opbouwen van een sociaal netwerk
  • hulp bij het zoeken naar passend onderwijs, (vrijwilligers)werk of dagbesteding
  • mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning
  • begeleiden bij het oplossen van problemen op het gebied van financiën, verslaving en gezondheid