Aanpassingen woning

Hebt u een beperking? Met kleine of grotere aanpassingen aan uw huis kunt u langer (zelfstandig) thuis blijven wonen. Of u kunt uw kind langer thuis laten wonen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • weghalen drempels
  • bredere deuren
  • lichtschakelaars op zithoogte
  • keukenaanpassingen
  • badlift of douchestoel
  • toiletverhoger
  • elektrische deuropener
  • lichtflitsbel

Soms vergoedt de gemeente Leiden aanpassingen in huis. Of uw zorgverzekeraar. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Sommige kleine aanpassingen kunt u zelf regelen en moet u ook zelf betalen. 

Kijk voor meer informatie en voorbeelden op www.regelhulp.nl. Of neem via Aanvragen contact op met uw Sociaal Wijkteam om samen te bekijken welke mogelijkheden er voor u zijn.