Woning veranderen in kamerverhuur of kleine appartementen

Wilt u uw woning onderverdelen in kamers en deze verhuren (kamerverhuur)? Dan hebt u een meestal een omzettingsvergunning nodig. 

Voorwaarden

 • Controleer of uw woonruimte volgens de huisvestingsverordening in kamerverhuur mag veranderen en of u daar een vergunning voor nodig hebt.
 • Mag er gewoond worden op deze plek? Bekijk dit via het omgevingsplan (in de Regels op de kaart).
 • Hebt u een omgevingsvergunning nodig? Als u gaat verbouwen, hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig
 • U pand moet altijd voldoen aan de voorschriften uit de bouwregelgeving.

Wanneer moet u een omzettingsvergunning aanvragen?

U hebt een omzettingsvergunning nodig in de volgende gebieden:

 • Binnenstad Noord – alle buurten in de wijk
 • Pieterswijk
 • Noorderkwartier
 • De Kooi
 • Transvaal

Onderaan in het uitklapvenster 'Waar mag ik mijn woning veranderen in kamers?' leest u hier meer over. In bepaalde situaties hebt u geen vergunning nodig. Die uitzonderingen kunt u ook onderaan deze pagina vinden. 

Overgangsregeling

Bij het nieuwe beleid geldt in bepaalde gevallen een overgangsregeling (waarbij het quotum nog niet geldt). U moet de omzettingsvergunning onder de overgangsregeling dan aanvragen vóór 1 juli 2024. 

U kunt gebruikmaken van de overgangsregeling als:

 • U de woonruimte in bezit hebt gekregen en vervolgens de woonruimte vóór 1 juli 2015 aantoonbaar hebt verkamerd; 
 • U de woonruimte vóór 1 juli 2019 in bezit hebt gekregen en waarbij de woonruimte op het moment van de overdracht al was verkamerd. 

Omzettingsvergunning (voor kamerverhuur) aanvragen

Wilt u uw woning onderverdelen in kamers en deze verhuren? Vraag dan een omzettingsvergunning aan.

U kunt als bedrijf of als inwoner online een omzettingsvergunning aanvragen. Als inwoner hebt u daarvoor uw DigiD nodig. Bedrijven gebruiken hiervoor eHerkenning.

Omzettingsvergunning voor inwoners

Omzettingsvergunning voor bedrijven

Naar de balie

Kunt u of wilt u dit niet online regelen? Neem dan telefonisch contact op of maak een afspraak via 14071 (keuze 4).

Wilt u appartementen maken kleiner dan 45m2? (woonvorming)

Wilt u uw woning veranderen in meerdere zelfstandige kleine woonruimten van minder dan 45m2 (met eigen voordeur en huisnummer)? In aangewezen gebieden mag dit niet. Dit zijn:

 • Binnenstad Noord – alle buurten in de wijk
 • Pieterswijk
 • Noorderkwartier
 • De Kooi
 • Transvaal

Het is wel mogelijk om hier appartementen te maken die groter worden dan 45m2. Hiervoor is geen woningvormingsvergunning nodig.

Let op:

 • Kijk ook of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U hebt meestal ook een omgevingsvergunning nodig voor het bouwkundig splitsen van uw woonpand

Kosten

Een omzettingsvergunning kost € 938,50 euro.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken.