Subsidie Wonen boven Winkels

De gemeente stimuleert het wonen boven winkels. Bent u de eigenaar van een pand in de Leidse binnenstad en wilt u een of meer ruimtes van het pand tot woning verbouwen? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie Wonen boven Winkels.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van het pand waar u een woning wilt bouwen of treedt namens de eigenaar op.
 • In de ruimtes waar u de woning(en) wilt maken, woont al minimaal 3 jaar niemand meer.
 • U krijgt of heeft een omgevingsvergunning voor de verbouwing van het pand.
 • De ruimte die u tot woning wilt verbouwen, heeft voor minimaal de komende 5 jaar een woonfunctie.
 • U bent nog niet met de verbouwing begonnen voordat de gemeente de aanvraag heeft ontvangen.

Vorm van subsidie

De subsidie 'Wonen boven Winkels' bestaat uit 2 delen:

 • Deel 1: subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek. Met dit onderzoek wordt gekeken of het haalbaar is om de ruimte tot woning te verbouwen.
 • Deel 2: subsidie om de ruimte tot woning te verbouwen.

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen als eigenaar van een pand in de binnenstad van Leiden met DigiD . U kunt deze subsidie het hele jaar aanvragen totdat het budget voor de regeling op is. Voor de aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:

 • kopie van de notariële akte waaruit blijkt dat de aanvrager van de subsidie ook de eigenaar van het pand is
 • inschatting of offerte van de kosten van het haalbaarheidsonderzoek
 • opgave van de investeringskosten van de verbouwing
 • aanvraag van de omgevingsvergunning (kopie)

Aanvragen subsidie wonen boven winkels

Subsidiebedragen

U krijgt voor het haalbaarheidsonderzoek maximaal €3.000 per project.

Voor het verbouwen van de ruimte(s) in het pand tot woning(en) krijgt u maximaal deze bedragen:

 • €12.500 per woning voor zelfstandige woningen.
 • €2.500 per woning voor onzelfstandige woningen. 'Onzelfstandig' zijn woningen waarbij meerdere woningen gebruikmaken van dezelfde keuken, douche en toilet.
 • €10.000 voor het aanbrengen van een nieuwe opgang of herstellen van een oude opgang.

U kunt per project voor maximaal 3 woningen en 1 opgang subsidie krijgen. Heeft u een project waarbij meerdere woningen in aangrenzende panden worden gebouwd die samen 1 opgang nodig hebben? Dan kunt u per project voor maximaal 7 woningen en 1 opgang subsidie krijgen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt van de gemeente binnen 6 weken een brief waarin staat of u de subsidie krijgt en hoeveel subsidie u krijgt. De gemeente mag de reactietermijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. In dat geval krijgt u daar een bericht over.

Heeft u vragen?

Dan kunt u mailen naar subsidie@leiden.nl of bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 071.

Wetten en regels