Straatnamen

Op deze pagina kunt u zien welke straatnamen er zijn in Leiden, wat de geschiedenis is van de straatnamen in de Leidse binnenstad en hoe u een voorstel kunt doen voor een nieuwe straatnaam.

Kijk in de straatnamenlijst (pdf, 605 kb) voor de actuele straatnamen in Leiden.

Nieuwe straatnamen

Wanneer er een straat bij komt in de stad, start de gemeente een procedure voor een nieuwe straatnaam. Hebt u een idee voor een naam? Dien een voorstel in bij de Straatnamencommissie (zie de tab verderop op deze pagina). De Straatnamencommissie overlegt over de voorstellen en brengt daarna een advies uit aan het college van burgemeesters en wethouders dat de nieuwe straatnaam vaststelt.

Voorwaarden

  • De naam is duidelijk, herkenbaar en niet te lang.
  • De naam is niet in gebruik bij de gemeente en lijkt niet op een bestaande naam. Bekijk de straatnamenlijst (pdf, 605 kb).
  • De naam past bij de omgeving. Hou rekening met bestaande thema’s, zoals in de Bloemenbuurt of de Burgemeesterswijk.
  • Verwijst de naam naar een persoon? Dan moet deze persoon al enige tijd overleden zijn. Ook moet de persoon bekend zijn bij de bevolking van Leiden.
  • Leden van het Koninklijk Huis mogen bij leven vernoemd worden.

Reageren op een voorstel

De adviezen die de Straatnamencommissie uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders worden in de Stadskrant geplaatst. Wilt u daarop een reactie geven? Doe dat dan binnen 2 weken. In het bericht in de Stadskrant staat hóe u dat kunt doen.

Historische toelichting

Veel straatnamen hebben een interessante geschiedenis. In dit overzicht kunt u de achtergrond van de Leidse straatnamen opzoeken. Wilt u reageren, bijvoorbeeld omdat u een aanvulling weet op de achtergrond van de naamgeving van een straat, maak dan gebruik van het contactformulier op deze website.