Participatie en Omgevingswet

De gemeente werkt aan een nieuwe handreiking voor de participatie. Hierin staat hoe de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners met elkaar samenwerken in en voor Leiden.

Als een inwoner, ondernemer of instelling een plan wil uitvoeren, is het belangrijk om de omwonenden goed en op tijd erbij te betrekken. Dat doet de initiatiefnemer door het plan te bespreken en samen te werken met de mensen en groepen die geraakt worden door het plan. Die noemen we ook wel belanghebbenden. De deelname van belanghebbenden aan een plan noemen we participatie. Wilt u weten wat dat is? Bekijk dan het filmpje met uitleg over participatie.

Handreiking Samenwerken in de Stad ter inzage

De ‘Handreiking Samenwerken in de stad’ ligt van vrijdag 10 november t/m donderdag 21 december ter inzage. Dat betekent dat u uw mening kan geven over deze handreiking. Met deze handreiking (een document) bieden we houvast aan iedereen die in Leiden met participatie aan de slag gaat. Het document omschrijft hoe de gemeente, inwoners en mensen die ideeën en plannen hebben voor de stad, samen kunnen werken. Hiermee zijn we ook voorbereid op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Volgens de Omgevingswet moet iedereen die een vergunning aanvraagt voor een plan, ook kunnen laten zien hoe inwoners en belangstellenden hebben kunnen meedenken. Wilt u reageren op deze handreiking? U kunt de handreiking online bekijken op de pagina ‘Inspraak’. Daar leest u ook hoe u uw reactie kunt geven.

Steun zoeken en afstemmen

Door participatie leert u, als plannenmaker, in een vroeg stadium alle belangen, meningen en kennis van de belanghebbenden kennen. Zij kunnen het plan beter maken door zorgen, bezwaren en goede ideeën met elkaar te bespreken. Zo is er meer kans op steun van de omgeving en minder kans op weerstand tegen het plan. Bovendien is de kans ook groter dat het resultaat van het plan beter aansluit bij de omgeving. 

Vraagt u een vergunning aan?

Dan moet u zorgen voor participatie. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de beleidsregels participatie. De gemeente werkt op dit moment aan hulpmiddelen voor het maken van een participatieplan en het organiseren van de participatie. Deze hulpmiddelen worden tussen oktober en december 2023 hier aangeboden en kunt u dan downloaden.       

Doemee.leiden.nl

U kunt uw mening geven over de plannen van de gemeente via het online participatieplatform doemee.leiden.nl. Hebt u nog vragen of wilt u meer weten, mail dan naar: leiden2040@leiden.nl