Nieuwe straatnamen

De gemeente Leiden geeft nieuwe straten een naam. Daarbij krijgt de gemeente hulp van deskundigen. Heeft u een idee voor een nieuwe straatnaam? Geef dat dan door aan de gemeente.

Nieuwe straatnamen zijn nodig voor nieuwbouwplannen of het opnieuw inrichten van een bestaand gebied. De gemeente start dan een procedure voor een nieuwe naam. De straatnamencommissie doet een voorstel. Het college van burgemeesters en wethouders stelt de naam vast.

Voorwaarden

Heeft u een idee voor een straatnaam? Dan moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De naam is duidelijk, herkenbaar en niet te lang.
  • De naam is niet in gebruik bij de gemeente en lijkt niet op een bestaande naam.
  • De naam past bij de omgeving. Bijvoorbeeld bij bestaande thema's zoals de 'Bloemenbuurt' of de 'Burgemeesterswijk'.
  • Verwijst de naam naar een persoon? Dan moet deze persoon al enige tijd overleden zijn. Ook moet de persoon bekend zijn bij de bevolking van Leiden.
  • Leden van het Koninklijk Huis mogen bij leven vernoemd worden.

Kijk in de straatnamenlijst (pdf, 1,22 mb) welke straatnamen er in Leiden zijn.