Kadernota en handboek openbare ruimte

In het Handboek kwaliteit openbare ruimte 2025 zijn de uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte uitgewerkt. Hierin staat hoe we willen dat de openbare ruimte van Leiden eruit ziet en hoe gaan we dat bereiken. Aan bod komen ook de concrete inrichtingsprincipes en de details van straatmeubilair, bestratingsmateriaal, openbare verlichting, groen enzovoort.

Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025

Het Handboek is de uitwerking van de Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025. De Kadernota geeft de kaders en uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte.

De interne commissie Toets- en Adviescommissie Openbare Ruimte (TACOR) controleert of alle ontwikkelingen in de buitenruimte voldoen aan de eisen uit de kadernota.

#doculijst