Het Hart van Holland: regionale agenda omgevingsvisie 2040

Het college van burgemeester en wethouders heeft Het Hart van Holland, de regionale agenda omgevingsvisie 2040 vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven.

Het Hart van Holland: regionale agenda omgevingsvisie 2040 is een project van de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Omdat deze 10 gemeenten de samenhang tussen de gemeenten willen versterken, werken de gemeenten aan een regionale samenwerkingsagenda.

Het document bevat de regionale agenda voor de nog op te stellen omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een instrument uit de Omgevingswet. Het is een integrale agenda die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Het Hart van Holland: regionale agenda omgevingsvisie 2040 wordt nu voor de inspraak vrijgegeven, waarna met medeneming van de inspraakreacties het document ter vaststelling zal worden aangeboden aan de gemeenteraden van de gemeenten in het Hart van Holland. De agenda ligt ter inzage van 27 februari 2017 tot en met 10 april 2017.