Bestuurlijke werkafspraken tussen raad en college vastgesteld

In de raadsvergadering van 7 oktober 2021 zijn de bestuurlijke werkafspraken tussen raad en college vastgelegd zoals die straks gelden onder de Omgevingswet. De afspraken gaan onder meer over de toepassing van de beleidsproducten uit de Omgevingswet, de bestuurlijke rolverdeling tussen raad en college, en een planmatige werkwijze voor Leidse projecten.

Lees de tekst van het raadsbesluit en de bijlage met de Bestuurlijke werkafspraken