Invoering Omgevingswet

In 2022 wordt in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Deze wet gaat ook voor Leiden gelden. De startdatum is 1 juli 2022.

Doel van de nieuwe wet is dat gemeente, inwoners en ondernemers de fysieke leefomgeving meer in samenhang bekijken. En dat bij het maken van plannen ook meer rekening wordt gehouden met die samenhang. Een ander doel is dat bewoners meer invloed krijgen op hun omgeving. Straks kunnen ze in het digitale Omgevingsloket in één oogopslag zien welke regels er gelden in hun buurt. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt sneller behandeld en in één keer bij alle betrokken overheden getoetst.

infographic omgevingswet

Wat ziet u nu al van de Omgevingswet?

De gemeente Leiden is al jaren bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Als inwoner of ondernemer merkt u daar nog niet zoveel van. Wel kunt u al meedenken met de Omgevingsvisie en de Ontwikkelperspectieven die voor Leiden worden ontwikkeld. Lees meer op de pagina Leiden 2040. Hier staat wat in Leiden in de maak of al gemaakt is.

Omgevingsplan

Naast een Omgevingsvisie, het toekomstplan voor de stad, moet iedere gemeente ook een Omgevingsplan hebben. In het Omgevingsplan staan alle regels en kaders voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving. Bij de start van de Omgevingswet worden onder meer de bestaande bestemmingsplannen en de Verordening fysieke leefomgeving opgenomen in het Omgevingsplan. Daarna wordt het Omgevingsplan verder geoptimaliseerd. Daar is tot 2029 de tijd voor. 

Participatie

De Omgevingswet onderstreept het belang van participatie. Als een ontwikkelaar of gemeente plannen maakt, dan moeten belanghebbenden – vaak bewoners – daar bij betrokken worden. Hoe dat precies moet, staat in de Participatieverordening beschreven. Najaar 2021 stelt de gemeenteraad een aangepaste Participatieverordening vast.  

Meer weten?

Zoekt u meer informatie over de Omgevingswet? Kijk op de landelijke website van Aan de slag, de samenwerking van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Meer informatie over de Leidse invoering vindt u op de pagina Leiden 2040.  

Staat uw antwoord er niet bij? Stel uw vraag via het contactformulier onder vermelding van 'Omgevingswet of bel de gemeente Leiden op het telefoonnummer: 14 071.