Invoering Omgevingswet

Begin 2022 wordt in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht. Het is de grootste herziening van wet- en regelgeving ooit!

Door de nieuwe wet krijgen burgers meer invloed op hun omgeving. Ze kunnen in 1 oogopslag zien welke regels er gelden in hun buurt en aanvragen voor een vergunning worden in 1 keer bij alle betrokken overheden getoetst. De Omgevingswet schrijft voor dat elke gemeente een lokale omgevingsvisie en omgevingsplan moet opstellen.

In deze video wordt de wet in 1 minuut uitgelegd.

Wilt u meer informatie? Bel de gemeente Leiden op het telefoonnummer: 14 071.

Galgewater beestenmarkt
  • Het Hart van Holland: regionale agenda omgevingsvisie 2040

    Het college van burgemeester en wethouders heeft Het Hart van Holland, de regionale agenda omgevingsvisie 2040 vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven.

    Lees meer
  • Omgevingsvisie Leiden geselecteerd als pilot omgevingswet

    Samen met negen omliggende gemeenten heeft Leiden de regionale agenda omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland opgesteld.

    Lees meer