Subsidie Groene Daken (gesloten)

Met de subsidie Groene Daken stimuleert de gemeente Leiden de aanleg van groene daken. Dat zijn mos-, sedum-, gras- of kruidendaken. Deze subsidie is bedoeld voor eigenaren, huurders, erfpachters, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties.

De subsidieregeling voor groene daken is dit jaar een groot succes. Door het grote enthousiasme is het beschikbare budget op en worden er geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. De gemeente onderzoekt of de subsidie de komende jaren kan worden voortgezet.

Voorwaarden

  • Het groene dak dat u wilt aanleggen is minimaal 15 m².
  • Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven.
  • Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene dak is in overeenstemming met de bouwregelgeving van de rijksoverheid.
  • U laat de aanleg en het onderhoud zorgvuldig uitvoeren.
  • U legt het groene dak binnen 6 maanden nadat u bericht hebt gekregen dat u recht hebt op de subsidie aan.
  • U hebt de juiste vergunningen voordat u het groene dak gaat aanleggen. Als u de subsidie Groene Daken krijgt, betekent dit niet dat u ook de juiste vergunningen krijgt. U kunt online een vergunningscheck doen bij het omgevingsloket.