Wijzigen of afwijken van een bestemmingsplan

Wilt u gaan (ver)bouwen? Bekijk dan vooraf het bestemmingsplan voor het gebouw of gebied. Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te laten passen. Of u vraagt toestemming om op bepaalde punten van het bestemmingsplan af te mogen wijken.

In het bestemmingsplan staat niet alleen waar gebouwd mag worden, maar ook waarvoor een gebouw gebruikt mag worden.

Voorwaarden