Wat is een bestemmingsplan?

In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. De gemeente maakt bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • uitleg met eventuele bijlagen
  • regels voor bouwen/de bebouwing en voor het gebruik, met eventuele bijlagen
  • 1 of meer plankaarten met legenda

In een bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied. Beschreven is of dit gebied bedoeld is om te wonen, te werken of te sporten. Ook staat er in een bestemmingsplan de regels die voor bouwen gelden. Bijvoorbeeld hoe hoog er gebouwd mag worden en of bestaande gebouwen mogen uitbreiden.

Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald perceel of een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw perceel? Informatie hierover vindt u op  www.ruimtelijkeplannen.nl. Een uitzondering is het bestemmingsplan Archeologie. Dit plan wordt nog toegevoegd aan ruimtelijkeplannen.nl.
Tot die tijd kunt u hier de toelichting (pdf, 230 kb), regels (pdf, 147 kb) en verbeelding (pdf, 363 kb) bekijken.

Omgevingsplan

Zodra de Omgevingswet ingaat, worden alle bestemmingsplannen opgenomen in één omgevingsplan. In het omgevingsplan kunt u bijvoorbeeld zien welke regels voor het gebruik van de grond gelden en wat daarop gebouwd mag worden. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de pagina Omgevingsplan en omgevingsloket.