Wat is een bestemmingsplan?

De overheid stelt regels op voor de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de grond in Nederland. Deze regels staan beschreven in bestemmingsplannen. Zowel inwoners en bedrijven als de overheid moeten zich aan deze regels houden.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • toelichting. met eventuele bijlagen
  • regels voor de bebouwing en voor het gebruik. met eventuele bijlagen
  • 1 of meer plankaarten, inclusief legenda

In een bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied. Beschreven is of dit gebied bedoeld is om te wonen, te werken of te sporten. Ook staat er in een bestemmingsplan beschreven welke regels er met betrekking tot bouwen gelden. Bijvoorbeeld hoe hoog er gebouwd mag worden en of bestaande gebouwen mogen uitbreiden.

Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald perceel of een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw perceel? Informatie hierover vindt u op  www.ruimtelijkeplannen.nl.