Fietsroute Zoeterwoudseweg-Vrijheidslaan

De Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan zijn onderdeel van de doorgaande regionale fietsroute tussen het centrum van Leiden en Zoetermeer. Voor de veiligheid en het comfort van de fietser wordt deze route opnieuw ingericht.

De gemeente combineert werkzaamheden om de overlast zo klein mogelijk te houden. Gelijktijdig met het aanpassen van de fietsroute worden de bushaltes voor iedereen toegankelijk en bereikbaar gemaakt. Ook wordt gewerkt aan de wegfundering en worden stoeptegels vervangen. 

Deze plannen zijn gemaakt vanuit de eerdere ‘Nota Herijking Fietsroutes’, het nieuwe ‘Beleidsprogramma Fiets 2020-2030’ en ‘Mobiliteitsnota Duurzaam Bereikbaar Leiden 2020-2030’, die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Denk en doe mee

De afgelopen maanden heeft de gemeente Leiden samen met de bewoners verschillende meedenkmomenten georganiseerd voor dit project. De gemeente heeft alle reacties op het voorlopig ontwerp heel goed bekeken en houdt hier waar mogelijk rekening mee in het definitief ontwerp. In maart is het verkeersbesluit dat nodig is gepubliceerd en hierop zijn geen reacties ontvangen. Het ontwerp is ondertussen uitgewerkt tot een bouwplan en dit plan is aanbesteed om een geschikte aannemer te vinden. Dat is Van Gelder geworden.

Uitvoering

De uitvoering van het project gebeurt in fases, en start op maandag 14 november 2022 aan de Vrijheidslaan. Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert de werkzaamheden uit. Het doel van de gemeente en Van Gelder is dat inwoners van de gemeente Leiden zo min mogelijk overlast ervaren. Daarom worden er verkeersregelaars ingezet en borden geplaatst om de omleidingen duidelijk te maken. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan zo bereikbaarheid mogelijk blijven. 

  • Fase 1: Vrijheidslaan vanaf Trekvliet tot spoor incl. kruising Zoeterwoudseweg
    De eerste fase die uitgevoerd wordt, is de herinrichting van de Vrijheidslaan. Deze werkzaamheden duren van 14 november 2022 tot en met 23 december 2022.
  • Fase 2 & 3: Zoeterwoudseweg vanaf Vrijheidslaan tot en met kruising Tomatenstraat
    Deze fase van het project worden uitgevoerd vanaf januari 2023 tot en met juli 2023.

In december worden omwonenden verder geïnformeerd over de definitieve planning en uitvoering.