Valkbrug

De huidige Valkbrug wordt vervangen voor een nieuwe brug. Het resultaat is een iconische brug, eigenlijk opgebouwd uit 4 deelbruggen. De brug verbindt het stationsgebied met de Lammermarkt. De nieuwe brug maakt de situatie ook overzichtelijker voor het vaarverkeer.

De voorbereidende werkzaamheden voor het vernieuwen van de Valkbrug starten dit jaar. De werkzaamheden duren ongeveer 1 jaar. Tijdens de uitvoering blijft de verbinding tussen de Lammermarkt en het Schuttersveld meestal beschikbaar. Af en toe is een korte afsluiting in het weekend noodzakelijk.

  Verbeterde verkeerssituatie

  De brug is makkelijker te passeren voor wegverkeer, omdat de brug veel minder steil wordt en geleidelijke overgangen heeft. Doorvaarhoogte van 1,75 meter. Er onstaat een overzichtelijkere situatie voor het vaarverkeer omdat de bocht in de singel minder scherp wordt en de doorgang onder de brug veel breder wordt.

  Contact

  Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

   

  • Denk mee over mobiliteit in Leiden

   De gemeente Leiden nodigt haar inwoners en stadspartners uit om mee te denken over de nieuwe visie op mobiliteit in Leiden. Op woensdag 13 maart is iedereen welkom van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur in de Hooglandse Kerk in Leiden.

   Lees meer
  • De Valkbrug wordt vernieuwd

   Nog dit jaar starten de voorbereidende werkzaamheden voor het vernieuwen van de Valkbrug. Het ontwerp van de brug sluit aan bij het Singelpark rondom de Leidse binnenstad.

   Lees meer