Steenschuur

Het noordelijk deel van het Steenschuur, tussen de Groenebrug en de Breestraat, wordt ingericht als fietspad en afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tegelijkertijd worden de parkeerplaatsen op het zuidelijk deel omgevormd tot vergunninghoudersplaatsen.

Foto van een gedeelte van de autoluwe Steenschuur met het nieuwe fietspad en grotere boomspiegels

Hoe is dit project tot stand gekomen?

In de zomer van 2020 is het noordelijke deel van het Steenschuur in het kader van een proef voor zes weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het doel van deze proef was meer ruimte voor de voetganger en fietser, schonere lucht en minder geluidshinder. Hierna is de proef geëvalueerd door navraag bij de direct betrokkenen, gesprekken in de stad en een enquête op doemee.leiden.nl. Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat een groot deel van de omwonenden en ondernemers en andere belanghebbenden positief waren over deze proef.

In februari 2021 heeft de gemeenteraad de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld. Hierin staat dat het noordelijk deel van het Steenschuur definitief wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast is besloten dat op de huidige parkeerplaatsen op dit deel van het Steenschuur permanente fietsenrekken komen.

Ontwerp

Over het ontwerp hebben wij verschillende gesprekken gevoerd met direct betrokkenen; omwonenden en ondernemers in de buurt. Naar aanleiding van de gesprekken komt er een bankje met een prullenbak op het Steenschuur. Op de huidige parkeerplaatsen komen permanente fietsenrekken. Op zaterdagen worden deze aangevuld met tijdelijke fietsenrekken voor de markt, zoals dat nu ook het geval is. De bestaande boomspiegels worden vergroot en beplant. Het Steenschuur wordt afgesloten voor gemotoriseerd autoverkeer met een paaltje in het midden van de weg en er komen uiteraard verkeersborden te staan.

Autoluwe binnenstad

Dit project is onderdeel van de Agenda Autoluwe binnenstad. Samen maken we ruimte voor een groene, leefbare en vitale binnenstad.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Werkzaamheden Steenschuur klaar

    Een mooi resultaat op weg naar een autoluwe binnenstad. Een deel van het Steenschuur is ingericht als fietspad met ruimte voor fietsenrekken en een bankje.

    Lees meer