Bewonersbrief uitvoering herinrichting Schuttersveld

In opdracht van de gemeente Leiden gaat KWS Infra bv de werkzaamheden verrichten voor de herinrichting van het Schuttersveld. Dit project is onderdeel van de Centrumroute. De weg wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor hoogwaardig busvervoer (R-net bussen). Zo ontstaat een betrouwbare en comfortabele verbinding tussen de Leidse binnenstad en Zoetermeer. Daarnaast wordt de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd.

Binnenkort gaan wij starten met bovengenoemde werkzaamheden. Daarom willen wij u graag informeren over wat er gaat gebeuren en wat dit voor u als bewoner of ondernemer betekent.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf maandag 11 juli 2022 gaat KWS infra bv starten met de herinrichting van het Schuttersveld. KWS gaat van maandag 11 juli tot en met eind september de zuidzijde (de kant van het Ballonpad) opnieuw inrichten (blauwe deel in afbeelding). Ze beginnen met het voet- en fietspad. Daarna wordt de zuidelijke rijbaan aangepakt. In deze periode wordt ook een deel van het noordelijke voet- en fietspad (kant van ING-kantoor) gerealiseerd (paarse deel in afbeelding). Na het Leidens Ontzet wordt gestart met de overige werkzaamheden aan de noordzijde. Volgens planning zijn de werkzaamheden aan de rijbanen voor autoverkeer eind december afgerond. In dezelfde periode (okt-dec) richten we de kruising met de Dellaertweg opnieuw in. De resterende werkzaamheden worden in het nieuwe jaar afgerond. Over de werkzaamheden na Leidens Ontzet informeren we u op een later moment.

Voetgangers en fietsers kunnen gedurende de uitvoering in beide richtingen van het Schuttersveld gebruik blijven maken. In verband met de werkruimte en de verkeersveiligheid wordt het autoverkeer in één richting afgesloten en kan daarmee alleen de stad in rijden (richting Lammermarkt). Dit wijkt af van de werkwijze zoals we die tot nu toe hebben gecommuniceerd en we begrijpen dat dit mogelijk tot extra overlast voor u leidt. Er is voor deze wijziging gekozen, omdat we zo een veiligere en overzichtelijke situatie creëren voor fietsers, voetgangers en auto’s die het werk passeren. Daarnaast kunnen we hiermee ook de vertraging inlopen die de afgelopen periode is ontstaan bij de werkzaamheden aan kabels en leidingen en het werk nog steeds voor de eerder geplande einddatum afronden.

Zie hieronder de omleidingsroutes die we instellen als gevolg van het eenrichtingsverkeer. De fietsers worden in deze eerste fase over de middenberm geleid (geel in bovenstaande afbeelding) en het autoverkeer over de noordelijke rijbaan (oranje in bovenstaande afbeelding).

Omleidingsroutes

Omdat het autoverkeer tijdens de werkzaamheden in één richting wordt afgesloten, worden er omleidingsroutes ingesteld. Het verkeer dat de stad uit / richting de Dellaertweg wil rijden wordt omgeleid via de Langegracht – Oude Herengracht – Herensingel - Kooilaan – Willem de Zwijgerlaan.

Ontsluiting Ballonpad

Het Ballonpad is als gevolg van het ingestelde eenrichtingsverkeer tijdens de werkzaamheden met de auto alleen bereikbaar vanuit de richting Oegstgeest/ Schipholweg. Autoverkeer vanuit de binnenstad dat naar het Ballonpad wil, kan hiervoor keren op de Posthofrotonde.

Het autoverkeer dat vanuit het Ballonpad de stad uit wil rijden (richting Oegstgeest/ Schipholweg) kan tot eind september gebruik maken van de volgende omleidingsroute: A Fokkerweg – Marislaan – Parmentierweg – Dellaertweg. Zodra KWS na Leidens Ontzet aan de noordzijde begint, wordt er een omleidingsroute over de Rijnsburgersingel en Morssingel ingesteld om de stad uit te rijden. Voor alle omleidingsroutes wordt bebording geplaatst.

Nachtafsluiting Ballonpad

In de week van maandag 15 augustus wordt er in de nacht gewerkt aan het Ballonpad. Het Ballonpad is daardoor niet bereikbaar van 19.00 uur tot 06.00 uur. Bestemmingsverkeer wordt dan omgeleid via de Ballonstraat.

Communicatie

Voor actuele informatie over het project herinrichting Schuttersveld adviseren wij u gebruik te maken van de KWS-app. Door onze updates kunt u de voortgang van het project op de voet volgen. De KWS-app is te downloaden in de Apple- en/of Google Play store of door onderstaande QR-code te scannen. Mocht u geen gebruik willen maken van de app maar wel updates willen ontvangen kunt u ook een mail sturen naar het onderstaande emailadres.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 06-11320281, e-mail: agrootendorst@kws.nl of via de KWS-app.

Met vriendelijke groet,

Ewoud Spruijtenburg                    
Projectmanager gemeente Leiden

Martijn van Eendenburg
Projectleider KWS Infra bv Rotterdam - Zwijndrecht