Schuttersveld

Dit deel van de Centrumroute begint na de Valkbrug (Lammermarkt) en loopt via het Schuttersveld en de Rijnsburgerweg naar station Leiden Centraal.

Op dit deel van de Centrumroute gaat de bus gedeeltelijk gebruikmaken van busstroken die worden aangelegd. Daarnaast krijgen bussen bij verkeerslichten voorrang op auto's. Beide maatregelen dragen bij aan een goede doorstroming.

In het ontwerp komt er meer aandacht voor de fietsers en voetgangers. De oversteekplaatsen worden verbeterd. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid vergroot.

Om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verder te verbeteren, wordt de omgeving groener: er komen meer bomen en groene bermen.

Imspressie Schutersveld in de herfst

Ontwerp

In het najaar van 2020 en de eerste helft van 2021 hebben we het ontwerp voorgelegd aan de buurt en andere belanghebbenden rondom het Schuttersveld. Op doemee.leiden.nl leest u meer over het participatietraject dat we hebben gevolgd en de totstandkoming van het ontwerp.

Begin juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het Uitvoeringsbesluit en daarmee het ontwerp voor de herinrichting van het Schuttersveld vastgesteld. Op donderdag 7 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met dit besluit.

Aannemer KWS gaat de werkzaamheden uitvoeren. Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan de KWS app in de Google Play Store of de App Store.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.Hebt u vragen over de werkzaamheden dan kunt u direct contact opnemen met de omgevingsmanager van aannemer KWS, mevrouw Anja Grootendorst, via telefoonnummer 06-11320281 of stuur een e-mail naar agrootendorst@kws.nl.

#doculijst #leeg

 • Verbeteren verkeersveiligheid Schuttersveld

  Kabels en leidingen worden verlegd om straks het Schuttersveld opnieuw in te kunnen richten. Daarom zijn op dit moment het fietspad en de rijbanen opgeschoven. Het verkeer kan ook tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het Schuttersveld. Er worden...

  Lees meer
 • Verleggen kabels en leidingen Schuttersveld

  Sinds begin dit jaar zijn onder andere Dunea en Liander kabels en leidingen aan het verleggen. Dit is nodig om het Schuttersveld opnieuw in te kunnen richten.

  Lees meer
 • Verplanten platanen en dichtstraten middenberm Schuttersveld

  Vooruitlopend op de herinrichting van het Schuttersveld als onderdeel van de Centrumroute gaan verschillende nutspartijen waaronder Liander en Dunea begin volgend jaar kabels en leidingen verleggen.

  Lees meer