Schuttersveld

Dit deel van de Centrumroute begint na de Valkbrug (Lammermarkt) en loopt via het Schuttersveld en de Rijnsburgerweg naar station Leiden Centraal.

Op dit deel van de Centrumroute gaat de bus gedeeltelijk gebruikmaken van busstroken die worden aangelegd. Daarnaast krijgt de bus bij verkeerslichten voorrang ten opzichte van de auto. Beide maatregelen dragen bij aan een goede doorstroming.

In het ontwerp komt er meer aandacht voor de fietsers en voetgangers. De oversteekplaatsen worden verbeterd. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid vergroot.

Om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verder te verbeteren, wordt de omgeving groener door het toevoegen van bomen en groene bermen.

Imspressie Schutersveld in de herfst

Ontwerp

In het najaar van 2020 en de eerste helft van 2021 hebben we het ontwerp voorgelegd aan de buurt en andere belanghebbenden rondom het Schuttersveld. Op doemee.leiden.nl leest u meer over het participatietraject dat we hebben gevolgd en de totstandkoming van het ontwerp.

Begin juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het Uitvoeringsbesluit en daarmee het ontwerp voor de herinrichting van het Schuttersveld vastgesteld. Op donderdag 7 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met dit besluit.

 

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

#doculijst #leeg