Vormgeving toekomstige Europaweg en Lammenschansplein ter inzage

De provincie Zuid-Holland heeft in samenwerking met de gemeente voor de N206 Europaweg en het Lammenschansplein het Esthetisch Programma van Eisen opgesteld. Dit beschrijft de vormgeving en inpassing van de weg. De conceptversie ligt vanaf vrijdag 16 juli tot en met donderdag 9 september ter inzage.

Aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars

Het doel is dat het Lammenschansplein aantrekkelijker wordt voor fietsers en wandelaars. Daarvoor worden ruime, overzichtelijke fietsonderdoorgangen gemaakt, komen er zitplekken aan het water en komt er zoveel mogelijk groen.

Digitale informatieavond

Aanstaande woensdag, 21 juli, vindt er een digitale informatiebijeenkomst plaats waar het programma van eisen wordt toegelicht en u uw vragen kunt stellen. Zie voor meer informatie www.rijnlandroute.nl.  

Lees het persbericht dat hierover is verstuurd.