Digitale informatieavond N206 Europaweg op maandag 29 november

Op maandag 29 november houdt provincie Zuid-Holland een digitale informatieavond over de N206 Europaweg. Deze weg is onderdeel van de RijnlandRoute. Tijdens deze digitale bijeenkomst zijn omwonenden en andere geïnteresseerden van harte welkom om meer te horen over het ontwerp van de Europaweg en de zogenaamde partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute.

Partiële herziening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben dinsdag 9 november 2021 de ontwerpbesluiten voor de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute vastgesteld. Deze partiële herziening is nodig omdat enkele ontwerpwijzigingen voor het projectdeel N206 Europaweg niet passen in het huidige PIP RijnlandRoute. Dit ontwerpbesluit ligt, met een tweetal andere besluiten, tot en met maandag 27 december 2021 ter inzage.
Meer informatie over het PIP, de besluiten en de terinzagelegging staat in een eerder nieuwsbericht op de website van de RijnlandRoute.

Rondkijken bij de toekomstige Europaweg

Hoe gaan de N206 Europaweg, het Lammenschansplein en de omgeving er straks uitzien? Er staan nieuwe interactieve ‘bolfoto’s’ van de Europaweg en het Lammenschansplein op de website van de RijnlandRoute. Hierop is te zien hoe de weg, het plein, de fiets- en voetpaden en de omgeving er straks uit gaan zien. Deze foto’s tonen op verschillende plekken de huidige en de toekomstige situatie en het beeld kan gedraaid en ingezoomd worden.