Proef met fietsvlonder

De fiets is een belangrijk vervoermiddel in onze stad en daarom zijn er meer fietsenstallingen nodig. De fietsvlonder is een uitkomst voor die straten waar de woningen geen berging hebben om de fiets te stallen. Met een fietsvlonder blijven de (smalle) stoepen vrij van geparkeerde fietsen en daardoor veiliger en toegankelijker.

Afbeelding van fietsvlonder met daarop een aantal fietsen geparkeerd.

De fietsvlonder neemt de plek in van één auto. De vlonder heeft 5 beugels en er kunnen 10 fietsen staan. De gemeente heeft één fietsvlonder die u 3 maanden kunt uitproberen. Zo kunt u ervaren wat het effect is van meer fietsparkeerplaatsen in uw straat. Als na de proefperiode van 3 maanden de fietsvlonder bevalt, komt er een echte fietsparkeerplaats. Maar levert het juist te veel bezwaren op dan verwijdert de gemeente de vlonder en komt de parkeerplaats weer terug.

Aanvragen

Hebt u interesse in de fietsvlonder voor uw straat? Lees hieronder aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen. Als uw straat in aanmerking komt, gaan we samen bekijken wat een geschikte plek is voor de fietsvlonder. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het plaatsen van de fietsvlonder.

Voorwaarden

Wilt u de fietsvlonder aanvragen? Dan voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is een bewoner van de straat.
  • De bewoners van de straat hebben overlast van de geparkeerde fietsen op de stoep in hun straat. De straat is hierdoor minder toegankelijk.
  • Het verzoek wordt door minimaal vijf bewoners uit de straat medeondertekend (minimaal beide buren).
  • Er mag maximaal 30 kilometer per uur worden gereden in de straat.
  • De bewoners van de straat kunnen hun fiets niet op eigen grond stallen, bijvoorbeeld in de voortuin of via een achterom.
  • De fietsvlonder moet toegankelijk zijn vanaf de rand van de stoep.
  • Er zijn geen mogelijkheden voor andere openbare fietsparkeervoorzieningen op het bestaande trottoir of buurtstallingen.

Zodra u een aanvraag heeft gedaan voor de fietsvlonder neemt de gemeente deze in behandeling. Eerst wordt gecontroleerd of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Als dat het geval is, neemt de gemeente de aanvraag verder in behandeling en wordt onderzocht of de straat geschikt is voor het plaatsen van de fietsvlonder.

Vragen

Hebt u vragen? Of wilt u de fietsvlonder aanvragen voor uw straat? Stuur een e-mail naar aandeslag@leiden.nl.