Start nieuwe straatparkeren op maandag 13 juni

Half juni gaat het nieuwe straatparkeren in het centrum van Leiden in. Bijna alle parkeerplaatsen op straat in de binnenstad zijn dan bestemd voor vergunninghouders. Bezoekers met de auto kunnen terecht in de parkeergarages en op de nieuwe kortparkeerlocaties. Hierdoor vermindert het zoekverkeer naar een parkeerplek in de binnenstad en ontstaat er meer ruimte voor andere functies zoals wonen, vergroenen, buiten ontspannen en gezond ondernemen.

Wethouder Ashley North (Mobiliteit): “Met het nieuwe straatparkeren kunnen bewoners met een parkeervergunning en hun visite makkelijker een parkeerplek in de buurt vinden. Bovendien levert het minder zoekverkeer op in de binnenstad, en dat zorgt voor meer verkeersveiligheid en een schonere lucht. Voor andere vergunninghouders, zoals ondernemers en hun werknemers, zorgprofessionals en mantelzorgers, betekent het nieuwe straatparkeren ook minder zoeken en daardoor minder reistijd. Bezoekers met de auto zonder parkeervergunning kunnen voor een kort bezoek aan winkel, kapper of fysiotherapeut onder andere gebruikmaken van de nieuwe kortparkeerlocaties in de binnenstad.”

Kortparkeerlocaties en rode-kap-automaat

Bezoekers met de auto worden via de nieuwe PRIS-borden naar de parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt en parkeerterrein Haagweg geleid. Met de invoering van het nieuwe straatparkeren kunnen automobilisten voor een kort bezoek ook terecht op de negen kortparkeerlocaties. De maximale parkeerduur is hier 2 uur. De locaties zijn bij winkels of andere bezoekersfuncties, waar geen parkeergarage in de buurt is. Het gaat om de Langegracht, Levendaal, Waardkerkplein, Kaarsenmakersstraat, Stadsbouwhuis, Tweelinghuis, Morssingelterrein, Doezastraat en Lange Mare. De laatste twee locaties hebben een rode-kap-automaat; hier zijn parkeervergunningen niet geldig.

Geldigheid gehandicaptenparkeervergunning

Bij de invoering van het nieuwe straatparkeren verdwijnen veel kortparkeerlocaties, en daarmee ook voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart. Daarom is de gehandicapten-parkeervergunning straks ook geldig op vergunninghoudersplaatsen in het centrum. Automobilisten met een gehandicaptenparkeerkaart kunnen gratis een parkeervergunning aanvragen. De vergunninghouders ontvangen binnenkort een brief met de informatie over de gewijzigde geldigheid van hun gehandicaptenparkeervergunning. Met deze maatregel wordt het aantal parkeermogelijkheden in het centrum voor mindervalide parkeerders met ruim 2.300 plekken uitgebreid.

Voorbereidingen op straat en online

Voor de daadwerkelijke start van het nieuwe straatparkeren op maandag 13 juni moeten de parkeerborden en -automaten worden aangepast. De informatie op de gemeentelijke website over parkeren wordt vernieuwd. Bovendien moeten vergunninghouders, gastheren in het centrum en hun bezoekers worden ingelicht over de veranderingen. Deze voorbereidingen starten half mei en lopen door tot half juni.