Nieuwe planning LRN

De gemeente Leiden combineert de komende jaren verschillende projecten langs de Leidse Ring Noord. Door het combineren van projecten, waaronder de aanleg van de Leidse Ring Noord en Kooiplein en omgeving, ontstaat de komende jaren een groene, aantrekkelijke buurt die goed verbonden is – met de rest van de wijk, met de stad en met onze regio.

Samen maken we de stad

De Leidse Ring Noord komt er en ook het gebied rondom het Kooiplein wordt verder ontwikkeld. Wat de gemeente Leiden de komende tijd gaat doen, is een plan maken voor dit gebied, dat past bij het Leiden van nu en van de toekomst. Dat doen we samen met alle belanghebbenden. Samen maken we de stad is niet voor niets het motto van dit college.

Nieuwe planning

De nieuwe planning voor besluitvorming is najaar 2019. We gaan de besluiten rondom de uitvoering Engelendaal en Plesmanlaan voorbereiden op basis van het vastgestelde Kaderbesluit 2016. Het streven is om gelijktijdig te besluiten met het geactualiseerde kaderbesluit in 2019. De komende tijd organiseert de gemeente bijeenkomsten voor de klankbordgroepen om een nadere toelichting te geven.  Wilt u lid worden van een klankbordgroep? Meld u aan via leidsering@leiden.nl.

Meer informatie vindt u in de brief aan de gemeenteraad (pdf, 146 kb) of op www.leiden.nl/leidsering