Informatieavond tracédeel Schipholweg

Op dinsdag 9 november vindt er een digitale informatieavond plaats over het tracédeel Schipholweg. De Schipholweg en de kruising met de Dellaertweg worden heringericht voor een betere doorstroming van de auto en het openbaar vervoer. Daarnaast moet er een goede aansluiting worden gerealiseerd op de nieuwe brandweerkazerne die in 2022 in gebruik wordt genomen en moet de weg worden ingepast in de omgeving.
Tijdens de informatieavond wordt het ontwerp voor de Schipholweg gepresenteerd en is er ruimte om hier vragen over te stellen.

Lees meer in de bewonersbrief die hierover is verspreid