Geslaagde digitale informatieavond tracédeel Plesmanlaan

Op woensdag 7 oktober was er een digitale informatieavond over het tracédeel Plesmanlaan van de Leidse Ring Noord. Aan bewoners en ondernemers uit de buurt is het ontwerp van de Plesmanlaan gepresenteerd.

De avond begon met een presentatie van de projectgroep, ingenieursbureau Antea Group en JAM* architecten over de geschiedenis van het project en de huidige stand van zaken van het ontwerp. Daarna was er vooral ruimte om vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven. Die gingen onder andere over verkeersdrukte in relatie tot de ontwikkelingen in het Vondelkwartier, de inpassing van groen in het ontwerp en de planning.
Naast de presentatie tijdens deze informatieavond wordt het ontwerp ook besproken met de belanghebbenden in het gebied, die ook hun wensen en eisen aan kunnen geven.

Het ontwerp

De belangrijkste elementen van het ontwerp zijn de drie brede fietstunnels (die sociaal veiliger zijn dan de huidige smalle fietstunnel) en het rechttrekken van het kruispunt door het verplaatsen van het fietspad aan de Darwinweg naar de westzijde, langs de entree van Naturalis.
JAM* architecten en ingenieursbureau Antea Group gaan het ontwerp verder uitwerken. Op basis van die uitwerking kan in 2021 een aannemer geselecteerd worden. In 2022 wordt de Plesmanlaan dan opnieuw ingericht.

Leidse Ring Noord

De Leidse Ring Noord is onderdeel van de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. De aanleg van deze ringweg zorgt ervoor dat onze Leidse regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft.