Actualisatie kaderbesluit Leidse Ring Noord eerder klaar

Het geactualiseerde kaderbesluit wordt direct na de zomer aan de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp voorgelegd. Eerder werd nog uitgegaan van besluitvorming in het najaar.

Informatiebijeenkomsten Leidse Ring Noord

Het projectteam Leidse Ring Noord gaat in april op pad om de verschillende klankbordgroepen van de tracédelen meer te vertellen over het geactualiseerde kaderbesluit.

In april is er een klankbordgroepbijeenkomst voor het tracédeel Plesmanlaan en voor de tracédelen in Leiderdorp. De omgeving van het Stationsgebied wordt tijdens een bijeenkomst over dit gebied geïnformeerd over de plannen voor het tracédeel Schipholweg. Voor het tracédeel Willem de Zwijgerlaan is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland. De informatie over dit deel van de Leidse Ring Noord wordt integraal met de gebiedsontwikkeling Kooiplein en omgeving aangepakt. Naar verwachting organiseren we hierover in de maand juni een bijeenkomst.

Waarom actualisering van het kaderbesluit?

Het kaderbesluit wordt geactualiseerd vanwege recente verkeerscijfers. Daarnaast combineert de gemeente Leiden de komende jaren projecten langs de Leidse Ring Noord: tracédeel Willem de Zwijgerlaan en de gebiedsontwikkeling bij het Kooiplein en omgeving, en tracédeel Schipholweg en de invulling van het Stationsgebied en omgeving.

Het projectteam bereidt de uitvoeringsbesluiten van de tracédelen Plesmanlaan en Engelendaal voor op basis van het vastgestelde Kaderbesluit 2016. Het streven is deze uitvoeringsbesluiten in het najaar van 2019 gereed te hebben.