Kentekencamera’s voor de autoluwe (binnen)stad

Gemeente Leiden werkt aan een autoluwe binnenstad met focus op lopen, fietsen en groen. Hiervoor is een goed systeem van ontheffingen en handhaving nodig. Het college stelde hiervoor deze week de ‘Beleidsregels Ontheffingen Autoluwe (binnen)stad Leiden’ vast. Later dit jaar plaatst de gemeente kentekencamera’s op drie plaatsen met een inrijverbod: bij de Breestraat, Leidse Schans en Langebrug.

De Breestraat is al een aantal jaren gesloten voor doorgaand verkeer en het bevoorraden van winkels is mogelijk binnen vastgestelde tijden. Het voetgangersgebied van de Leidse Schans is afgesloten met paaltjes. Die kunnen voor bijvoorbeeld verhuizingen of andere werkzaamheden tijdelijk worden verwijderd. Om de Pieterswijk autoluw te maken, wordt de Langebrug afgesloten voor doorgaand verkeer. Het ontheffingenbeleid en de kentekencamera’s op deze drie locaties, maken het mogelijk om de inrijverboden goed te handhaven en een uitzondering te maken voor bewoners en ondernemers.

Start in april

De ontheffingen worden op basis van het kenteken verstrekt. Dit maakt het mogelijk om een ontheffing eenvoudig en snel digitaal aan te vragen en te verlenen. Ook zorgt dit ervoor dat camera’s voertuigen met een ontheffing herkennen. Het is de bedoeling dat vanaf begin april 2023 de handhaving met de kentekencamera’s start. Meer informatie hierover vindt u op: www.leiden.nl/kentekencamera.