Jan van Hout

In juni 2017 is het eerste tracé van de Centrumroute afgerond. Daarbij is ook de Jan van Houtbrug vervangen. De werkzaamheden aan Jan van Hout waren afhankelijk van de werkzaamheden rondom Parkeergarage Garenmarkt. Nadat de garage in gebruik is genomen en ook de openbare ruimte eromheen was aangelegd, konden de afrondende werkzaamheden plaatsvinden.

Begin 2021 is er op de middenstip op de kruising Jan van Hout – Geregracht groen aangebracht en zijn er meer bomen geplant. De betonnen trottoirbanden zijn vervangen door natuursteen banden. Ook zijn de lantaarnpalen verplaatst naar de middenbermen.

Nadat de kabels en leidingen zijn verlegd, zijn in het voorjaar van 2023 de laatste bomen op het Levendaal geplant. Hiermee zijn de werkzaamheden aan de Jan van Hout helemaal afgerond.

Afbeelding de vernieuwde Jan van Houtbrug
De vernieuwde Jan van Houtbrug

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.