Herinrichting Lammenschansweg

De Lammenschansweg, één van de drukste doorgaande wegen in Leiden, is aan verbetering toe. We willen ervoor zorgen dat het gemotoriseerde verkeer in de toekomst kan blijven doorstromen en fietsers en voetgangers zich veilig kunnen blijven verplaatsen. Daarom gaan we de Lammenschansweg op veel punten verbeteren.

Er gebeurt veel in de buurt van de Lammenschansweg. Woningbouw in onder andere de Lammenschansdriehoek en de nieuwbouw van de Ananas betekent meer verkeer op de Lammenschansweg. Om dit deel van de stad voor nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden, moet de Lammenschansweg worden aangepast. De kruispunten moeten anders worden ingericht voor alle weggebruikers, zodat zij aansluiten bij de hoeveelheid verkeer in de toekomst. Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers is hierbij heel belangrijk.  

Luchtfoto van de Lammenschansweg

Verkeersveiligheid en groen

Dagelijks fietsen veel bewoners, forensen en scholieren over de fietspaden langs de Lammenschansweg. Om het verkeer veiliger te maken, worden nieuwe, comfortabele en herkenbare fietsroutes gemaakt. Die nieuwe fietsroutes moeten goed aansluiten op de rest van het regionale fietsnetwerk. En er moeten voldoende veilige oversteekmogelijkheden komen. Bij de nieuwe inrichting is ruimte voor groen belangrijk. De vergroening maakt de Lammenschansweg niet alleen aantrekkelijker als ‘entree van de stad’, maar zorgt ook voor verkoeling, opvang van regenwater en voedsel en beschutting voor dieren.

Samen met de stad

De verbeteringen aan de Lammenschansweg zijn nodig, dat staat vast. Maar hoe we dat gaan doen, dat onderzoeken we samen met de stad. Een eerste stap is het doen van verkeersonderzoek. We laten bewoners en andere betrokken mensen weten wat de uitkomsten van dit verkeersonderzoek zijn en vragen hen om advies en mogelijke oplossingen. De activiteiten, waarbij we bewoners en weggebruikers vragen mee te doen en denken, starten naar verwachting nog vóór het einde van dit jaar. Als alles naar verwachting verloopt, begint in het najaar 2026 het uitvoerende werk aan de Lammenschansweg. Deze werkzaamheden zullen zo’n 2 jaar duren.

Mobiliteit in Leiden

Leiden werkt hard aan de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad en een duurzame inrichting. De Leidse Ring krijgt steeds meer vorm. Deze ringstructuur rond de stad zorgt ervoor dat Leiden in de toekomst goed bereikbaar blijft. Door de groei van de stad zijn ook verbeteringen nodig op andere belangrijke doorgaande wegen, zoals op de Lammenschansweg. Dit project is samen met de herinrichting van de Hoge Rijndijk en aanpassingen aan de Churchilllaan nodig om de Leidse doelen voor duurzame verstedelijking en mobiliteit te kunnen waarmaken.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.