Bedankt leerlingen uit 5 VWO Bonaventura Burggravenlaan

Bedank voor jullie harde werk en adviezen leerlingen uit 5 VWO van het Bonaventura Burggravenlaan! De afgelopen weken hebben jullie tijdens het vak Aardrijkskunde flink nagedacht over een optimale inrichting van de Hoge Rijndijk. Jullie suggesties en ideeën over thema’s zoals veiligheid en doorstroming, klimaat en groen, worden meegenomen in het participatietraject van het project. De gemeente Leiden wil de verkeersveiligheid op de Hoge Rijndijk verbeteren en is een project gestart om de straat opnieuw in te richten. Het participatietraject is in volle gang, er zijn veel gesprekken gevoerd en op doemee.leiden.nl kan iedereen meedenken. Meer weten? Kijk op doemee.leiden.nl.