Havenplein

De gemeente gaat het Havenplein opnieuw inrichten. Het projectgebied Havenplein loopt van de kop van de Haarlemmerstraat tot aan de Grote Havenbrug.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om alleen de situatie voor fietsers in de bocht van het Havenplein naar de Oude Vest te verbeteren. Maar bij de eerste ontwerpen voor het project bleek dat het beter was om het hele Havenplein opnieuw in te richten. Hierdoor kunnen we extra kwaliteit leveren.

Ontwerp

Het Havenplein in Leiden wordt verkeersveiliger, groener én daarmee een nog mooiere entree van onze historische binnenstad. We maken het plein groener en we delen het anders in.

Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Zo zijn we weer een stapje verder om onze binnenstad meer autoluw en daarmee leefbaar, duurzaam en bereikbaar te maken.

Visualisatie van hoe het Havenplein er uit gaat zien

Start werkzaamheden

Vanaf maandag 21 februari starten de werkzaamheden. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 22 mei 2022. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van der Meer.

Wat betekent dit voor de toegang van het plein?

Het plein is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk voor autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers leggen we een alternatieve route aan om het plein over te steken.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.