Werkzaamheden Tasmanstraat klaar

Vanaf begin juli wordt in opdracht van de gemeente Leiden door aannemer AW Infrabouw  gewerkt aan de herinrichting van de fietsroute tussen de Rijndijken. Inmiddels is het Evertsenpad weer in gebruik genomen door voetgangers en (brom-)fietsers. De werkzaamheden in de Tasmanstraat zijn afgerond, zodat ook de Tasmanstraat weer in gebruik genomen kan worden.

Beroepszaken

In onze brief van maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de start van de werkzaamheden ondanks dat de rechtbank nog geen uitspraak had gedaan over de lopende beroepszaken. Deze beroepszaken zijn ingesteld tegen de omgevingsvergunning om de Tasmanstraat te verbreden én het hoger beroep dat is ingesteld bij de Raad van State tegen het verkeersbesluit.

De bezwaarmakers hebben ook een voorlopige voorziening aangevraagd, die in juli jl. is behandeld. De voorlopige voorzieningen rechter heeft een voorlopig oordeel gegeven dat de gemeente Leiden door kon gaan met de werkzaamheden, maar dat de Tasmanstraat nog niet als fietsstraat gebruikt mag gaan worden en dat deze doodlopend moet blijven, totdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan. Het is nog niet bekend wanneer deze uitspraken worden verwacht.

De gemeente zal dan ook de uitspraak van de Voorzieningenrechter opvolgen door de Tasmanstraat vanaf vrijdag 28 oktober weer open te stellen met dezelfde  verkeerssituatie als voor de herinrichting. Dit betekent dat het zuidelijke deel van de Tasmanstraat doodlopend blijft en fysiek wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De fietsers kunnen dan wel weer gebruik maken van de Tasmanstraat, maar zal geen fietsstraat zijn. De gehele straat blijft tweerichtingsverkeer, maar dus doodlopend. Deze situatie blijft in ieder geval bestaan tot het moment dat er uitspraak is gedaan.  

Vervolg

Op het moment dat de rechtbank en de Raad van State uitspraak hebben gedaan over deze situatie, informeren wij u over welke gevolgen deze uitspraken hebben op de verkeerssituatie in de Tasmanstraat.

Volgens planning zullen de werkzaamheden aan de fietsroute tot aan het einde van dit jaar voortgezet worden. De werkzaamheden vinden dan onder andere plaats op het kruispunt bij het Olgaterrein en op het fietspad langs de Admiraalsweg. Ook zal de aannemer nog enkele resterende werkzaamheden verrichten in de bocht tussen de Tasmanstraat en het Evertsenpad. Hiervoor zullen ook omleidingsborden worden geplaatst. 

Meer informatie

Als u vragen hebt over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, Tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars

Projectmanager