Fietsroute Zeeheldenbuurt

De gemeente Leiden wil de fietsroute en de (fiets)verkeersveiligheid tussen de Hoge Rijndijk en de Lage Rijndijk (door de Zeeheldenbuurt) verbeteren. Een verbeterde fietsroute over de Tasmanstraat en een nieuwe fietsoversteek zorgen voor een veiligere, duidelijkere en meer herkenbare fietsroute tussen de Rijndijken.

De volgende werkzaamheden worden hiervoor uitgevoerd:

  • het aanleggen van een veiligere fietsoversteek over de Admiraalsweg en de J.C. de Rijpstraat;
  • het aanleggen van een rood asfalt fietspad tussen de Sumatrabrug en de Tasmanstraat;
  • het verbreden van het Evertsenpad en het daar aanbrengen van rood asfalt;
  • het verbreden van de Tasmanstraat, het invoeren van eenrichtingsverkeer op het oostelijke deel van deze straat en het aanleggen van een fietsstraat in deze straat.

Het ontwerp is op een aantal punten aangepast naar aanleiding van voorstellen van  bewoners.

Op 4 juli is aannemer AW Infrabouw gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Per fase is een gedeelte van het fietspad afgesloten. Tijdens het gehele project zijn er omleidingsroutes voor fietsers. Deze routes worden aangegeven met borden. Indien nodig worden er voetgangersoversteekplaatsen gemaakt. De woningen blijven bereikbaar.

Als alles volgens planning verloopt, duren de werkzaamheden tot 24 december 2022. Door slecht weer of onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

  • Bij de werkzaamheden aan de Admiraalsweg en de Admiraal Banckertweg wordt de weg niet afgesloten. Het verkeer wordt niet omgeleid. 
  • De werkzaamheden aan het fietspad in de bocht Tasmanlaan/Evertsenpad duren 2 dagen. Fietsverkeer vanaf de Tasmanstraat kan doorrijden. Fietsers vanaf het Utrechts Jaagpadbruggetje worden omgeleid door de Heemskersstraat.

Doel(en) van het project:

Verbeteren verkeersveiligheid voor fietsers tussen de Hoge Rijndijk en de Lage Rijndijk.  

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.