Werkzaamheden Herenstraat en Koninginnelaan van start

Dinsdag 28 april start aannemer AW Vessies Infra met de werkzaamheden die nodig zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Herenstraat en Koninginnelaan. Er wordt gewerkt aan het aanleggen van een fietsrotonde, snelheidsremmende maatregelen en het toegankelijk maken van bushaltes. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind augustus.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fases. Tijdens de werkzaamheden blijven woningen en winkels goed bereikbaar. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren wordt gemotoriseerd- en fietsverkeer omgeleid met borden. Op 4 en 5 mei en van 20 juli tot en met 7 augustus in de zomervakantie wordt niet gewerkt.

Fase 1    

Fase 1 start op 28 april en duurt naar verwachting zes weken. In deze fase wordt de fietsrotonde op het kruispunt Herenstraat-Koninginnelaan aangelegd. Ook worden in deze fase de bushaltes nabij de fietsrotonde toegankelijk gemaakt voor iedereen. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van verhardingen, het uitvoeren van diverse grondwerken, het aanbrengen van een nieuwe wegfundering en het aanbrengen van nieuwe verhardingselementen (zoals: bestrating en asfalt).

Fase 2           

De werkzaamheden voor fase 2 starten als fase 1 is afgerond en duren naar verwachting zes weken. In fase 2 worden in het gedeelte tussen de Herenstraat-Koninginnelaan tot aan de spoorwegovergang snelheidsremmende maatregelen aangelegd. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een midden-eiland ter hoogte van de Staalwijkstraat-Tulpenstraat.

Fase 3               

Tot slot wordt de bushalte op de kruising van de Koninginnelaan met de Lammenschansweg toegankelijk gemaakt. Deze fase vindt na de zomervakantie plaats en duurt ongeveer drie weken.  

Op een later moment volgt de aanleg van het midden-eiland ter hoogte van de  Kastanjekade-Andries Schotkade. Deze werkzaamheden worden samen met ProRail uitgevoerd.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer Tino Geerlings, de omgevingsmanager van AW Vessies Infra.

Voor overige vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Leiden via 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het contactformulier.