Nieuwe drempel op Leidseweg

De verkeersveiligheid voor fietsers bij de oversteekplaats van de Leidseweg nabij Voorschoten wordt verbeterd. Op maandag 13 en dinsdag 14 januari legt de gemeente Leiden een drempel aan voor automobilisten.

De drempel zorgt ervoor dat autoverkeer bij de oversteekplaats langzamer rijdt en daardoor de verkeersveiligheid voor de fietser verbetert.

Situatie op de lange termijn

De gemeente Leiden werkt aan een nieuw ontwerp voor de verkeerssituatie van de aansluiting Haagweg met de Leidseweg bij de Groote Vink. Het doel is om een ongelijkvloerse kruising te maken om het autoverkeer van de fietsers en voetgangers te scheiden. Het ontwerp wordt nog besproken en de randvoorwaarden met diverse partijen en belanghebbenden.