Nieuw fietsbeleid biedt de fietser meer ruimte, comfort en veiligheid

Leiden is een echte fietsstad. Van de Leidenaren fietst 67% iedere dag en 92% heeft een fiets. De fiets is dus een belangrijk vervoermiddel in onze compacte stad. Afgelopen dinsdag is het nieuwe fietsbeleid vastgesteld. Dit biedt de fietser meer ruimte, comfort en veiligheid.

Zo komen er onder andere meer plekken om de fiets te stallen en Leiden werkt aan veilige en comfortabele fietsroutes. De ambitie is om op termijn vier grote, bemande stallingen te hebben rondom Leiden Centraal en ook bij station Lammenschans komen meer fietsparkeerplekken. Daarnaast werkt Leiden aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers door goede fietspaden. Een goed voorbeeld van het verbeteren van deze verkeersveiligheid is de aanleg van fietsstraten.

Fietsbeleid samen met de stad

Bij het opstellen van het nieuwe fietsbeleid zijn de wensen en ervaringen van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden verwerkt. Daarnaast heeft het beleid van 29 mei tot en met 9 juli 2020 ter inzage gelegen.

Wijzigingen na inspraak

Er zijn na inspraak drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Vanwege de grote vraag naar tuinieren in de stad en de toenemende wachtlijsten bij de volkstuincomplexen, vindt het college van burgemeester en wethouders de fietsverbinding over grondgebied van Tuinvereniging Ons Buiten bij nader inzien niet wenselijk. Dat geldt ook voor de fietsverbinding over het Spoorweghavenpad. Het college is van mening dat de natuurwaarden en ecologische aspecten op het Spoorweghavenpad zwaarder wegen dan de fietsbelangen. Door het vervallen van de route over het Spoorweghavenpad is er geen sprake meer van een brede doorgaande fietsroute. De regionale fietsroute over de Jan Wolkersstraat is daarom gewijzigd in een hoofdfietsroute.
Door deze wijzigingen na inspraak is het fietsbeleid van ons allemaal mét een groene strik erom. In december wordt het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 behandeld in de gemeenteraad.