Niet fietsen in voetgangersgebied

Handhaving organiseert samen met ondernemers in de binnenstad en Centrummanagement Leiden een actie tegen het fietsen in voetgangersgebieden in het centrum.

Op verzoek van de winkeliers controleren handhavers in de maand april op verschillende dagen, tijden en locaties. Steeds meer winkeliers ervaren overlast van fietsers in gebieden voor voetgangers. Met de actie wil Handhaving de overlast verminderen.

Presentje

Personen die in een voetgangersgebied fietsen, worden bekeurd. Personen die met hun fiets aan de hand lopen in een voetgangersgebied, ontvangen een compliment en een presentje. Na de actie blijft Handhaving steekproefsgewijs controleren.