Meer ruimte voor de fiets in Pelikaanstraat

De eerste fase van de centrumroute tracédeel Hooigracht is door aannemer Van Gelder afgerond. De Pelikaanstraat en het Pelikaanplein zijn opnieuw ingericht. Wat een verbetering! Het plein is groter en overzichtelijk geworden en zorgt voor een mooie verbinding tussen beide delen van de Haarlemmerstraat. In het najaar worden nog meer groen en bomen toegevoegd aan het plein. De volgende fase van de werkzaamheden in de Hooigracht zijn al volop bezig. Zo komt ook op deze route door Leiden snel meer ruimte voor fiets, voetganger en het OV!