Inloopbijeenkomst verbeteren fietsoversteek Kanaalweg en Julius Caesarbrug

De gemeente Leiden werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Kanaalweg bij de fietsoversteek met de Julius Caesarbrug. Op 8 juli is een inloopbijeenkomst waar je het voorlopig ontwerp kunt bekijken en al je vragen kunt stellen. In het voorlopig ontwerp wordt de verkeerssituatie veiliger door de ruimte tussen de brug en de Kanaalweg vlakker te maken zodat fietsers meer ruimte hebben om af te remmen en zich op te stellen voor de verkeerslichten. Meer weten? Lees de bewonersbrief.