Fietsrotonde Herenstraat is klaar

De gemeente werkt aan het verbeteren van de fietsveiligheid en fietsroutes in de stad. Voor fietsers was het kruispunt Herenstraat - Koninginnelaan een lastige oversteek. Door het aanleggen van een fietsrotonde is het nu voor alle deelnemers duidelijk, overzichtelijk en daardoor veiliger.

Nu wordt het nóg aantrekkelijker om de fiets te pakken en zijn we voorbereid op de verwachte groei van 40% meer fietsers. De komende weken werkt de aannemer verder aan verkeersremmende maatregelen in de Herenstraat, wordt de verlichting verbeterd en de bushaltes toegankelijk gemaakt voor iedereen.