Centrumroute

Een betere OV-verbinding en minder auto’s door het centrum. Dat is het doel van de Centrumroute; een gezamenlijk project van de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland.

De Centrumroute bestaat uit vier tracédelen en loopt van station Lammenschans via de Jan van Houtbrug, de Hooigracht en de Langegracht over het Schuttersveld naar station Leiden Centraal. Op de Centrumroute gaat het openbaar vervoer straks vóór op de auto en krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte.

R-netbussen

Om de R-netbussen (hoogwaardig openbaar vervoer) te laten rijden, is het noodzakelijk dat de tracés van gevel tot gevel opnieuw worden ingericht. Zo ontstaat een snelle, betrouwbare en comfortabele verbinding tussen de Leidse binnenstad en Zoetermeer.

Van gevel tot gevel opnieuw inrichten

Bij het herinrichten van de tracés wordt ook de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd. Zo worden het wegdek en straatmeubilair vernieuwd, gevaarlijke situaties met laden en lossen aangepakt en kruisende fiets- en voetgangersroutes verbeterd. Daarnaast wordt klimaatadaptatie en biodiversiteit zo veel mogelijk bevorderd.

Deelprojecten

Wilt u meer weten over de verschillende tracés? Bekijk dan de pagina’s hieronder:

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

#doculijst #leeg