Centrumroute

De Centrumroute loopt van station Lammenschans via de Jan van Houtbrug, de Hooigracht en de Langegracht naar station Leiden Centraal.

Deze route wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor hoogwaardig busvervoer (R-net bussen). Het doel is vermindering van doorgaand autoverkeer en verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte.

Het wegdek en het straatmeubilair worden vernieuwd en gevaarlijke situaties met laden en lossen, parkeren en kruisende fiets- en voetgangersroutes worden opgelost.

Deelprojecten

Het project Centrumroute is onderverdeeld in de projecten:

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Pelikaanstraat en plein in een nieuw jasje

  De eerste fase van de centrumroute tracédeel Hooigracht is door aannemer Van Gelder afgerond. De Pelikaanstraat en het Pelikaanplein zijn opnieuw ingericht.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Centrumroute Pelikaanstraat 2 weken langer

  De werkzaamheden aan de eerste fase van de Centrumroute bij de Pelikaanstraat vorderen goed maar duren helaas twee weken langer. De reden hiervoor is dat de werkzaamheden aan het riool langer duurden dan verwacht.

  Lees meer
 • Bushokje Leiden Pelikaan geplaatst

  Het gaat goed met de werkzaamheden aan de Centrumroute tracédeel Hooigracht. Dinsdag 25 februari is het bushokje bij de Pelikaanstraat geplaatst.

  Lees meer
 • Omleidingsroute Pelikaanstraat vanaf 2 maart

  Tussen maandag 2 maart en begin april werkt Aannemingsmaatschappij Van Gelder aan de laatste stap van de werkzaamheden bij de Pelikaanstraat als onderdeel van het werk aan de Centrumroute Hooigracht.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Centrumroute starten bij Pelikaanstraat

  Vanaf maandag 6 januari werkt aannemer Van Gelder aan de Centrumroute tracédeel Hooigracht. De eerste werkzaamheden worden uitgevoerd bij de Pelikaanstraat tussen de Oude Singel en de Kaasmarkt en duren tot begin april.

  Lees meer
 • Mobiliteit in Leiden: duurzaam, leefbaar en bereikbaar

  In Leiden krijgt vervoer dat zuinig omgaat met ruimte en goed is voor de leefbaarheid, duurzaamheid én bereikbaarheid een hoofdrol. De gemeente wil fietsen, lopen en openbaar vervoer verder stimuleren. De auto blijft aanwezig in de stad maar minder prominent....

  Lees meer
 • Kap bomen Hooigracht

  In januari start de herinrichting van de Hooigracht. Voorafgaand aan deze herinrichting worden de bomen langs het tracé gekapt door De Wit Groenvoorziening.

  Lees meer
 • Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. werkt vanaf januari 2020 aan de Hooigracht

  Vanaf januari 2020 werkt aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. aan de nieuwe inrichting van het tracédeel Hooigracht van de Centrumroute.

  Lees meer