Omgevingsvergunning opnieuw aangevraagd.

Op 16 juni 2021 is de omgevingsvergunning opnieuw aangevraagd. Er wordt een uitgebreide procedure doorlopen. Dit duurt naar verwachting drie maanden.