Informatieavond Brug Poelgeest

De gemeenten Leiden en Oegstgeest organiseren een informatieavond over de Brug Poelgeest. Deze brug wordt aangelegd over de Haarlemmertrekvaart, ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over het voorlopig ontwerp van de brug, de aansluitende wegen en het vervolg van het project. U kunt tijdens de avond al uw vragen stellen en eventuele suggesties voor verdere uitwerking doorgeven. U bent van harte welkom op:

  • Datum: 14 januari 2020
  • Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
  • Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13, Oegstgeest

Brug Poelgeest

De brug Poelgeest zal worden aangelegd over de Haarlemmertrekvaart, ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest. Met de brug en de aansluitende wegen ontstaat er een extra ontsluitingsroute voor de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein voor alle soorten verkeer. Hierdoor kan er in de toekomst een reguliere busverbinding door de wijk Poelgeest komen. Daarnaast vervult de brug een rol in directe fietsverbinding tussen het noordelijk plassengebied, de Boterhuispolder en het Bio Science Park. Naar verwachting wordt de brug in 2021 aangelegd.

Uitspraak RvS

Op woensdag 4 december 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure ‘Bestemmingsplan Brug Poelgeest’. Door deze uitspraak is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kan de Brug Poelgeest op de voorziene locatie worden aangelegd.

Omwonenden ontvangen een bewonersbrief.