Hoe gaat het met project brug Poelgeest?

Op vrijdag 10 december is het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning van de brug Poelgeest (met de documenten die daarbij horen) ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een zienswijze indienen.

We verwachten dat in februari 2022 de definitieve omgevingsvergunning verleend wordt. Nadat deze in werking is getreden, kan met het uitvoeren van het project worden gestart.

Informatiebijeenkomst

We organiseren in februari een informatiebijeenkomst voor omwonenden en direct betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst stelt aannemer Max Bögl Nederland B.V. zich voor en legt uit wat de werkzaamheden zullen zijn en wat die voor omwonenden gaan betekenen.