Tijd voor een tussentijdse check

Al veel inwoners, ondernemers, bezoekers en organisaties hebben meegedacht over de Agenda Autoluwe binnenstad. Er is een enquête gedaan, een Webinar georganiseerd, een meedenkwandeling, een speeddate met wethouder Ashley North en er zijn heel veel gesprekken gevoerd met georganiseerde partijen. Denk aan het platform gehandicapten, winkeliersverenigingen,  verschillende culturele instellingen, Arriva of de fietsersbond.

Tussentijdse check

De opbrengst leggen wij graag tussentijds aan u voor. Wilt u weten welke kansen, zorgen en dromen er tot nu toe zijn opgehaald, hoe wij die verder willen vormgeven in de agenda, en wilt u verder meepraten over de Agenda Autoluwe Binnenstad? Meldt u dan aan voor:

  • het tweede Webinar op 29 september via deze link
  • een speeddate met wethouder Ashley North op 25 september of 6 oktober
  • het videobel spreekuur op 30 oktober.

Kijk op doemee.leiden.nl en meldt u aan. Over de tussentijdse opbrengst wordt ook een enquête samengesteld, deze enquête staat vanaf eind september online.