Participatie over kortparkeren in de binnenstad

In de Leidse binnenstad gaat het parkeren veranderen. De meeste parkeerplekken zijn straks bestemd voor vergunninghouders, zoals bewoners, visite van bewoners en werknemers. Op een aantal locaties in de stad komt een nieuwe vorm van kortparkeren, namelijk maximaal 1 of 2 uur. Hier kunnen bezoekers aan de stad hun auto parkeren voor een (kort) bezoek aan een winkel, de fysiotherapeut of begraafplaats. De gemeente is nu in gesprek met vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers uit de binnenstad over dit nieuwe kortparkeren. Daarnaast kunnen bezoekers met de auto uiteraard gebruikmaken van de parkeergarages en -terreinen in en rond het centrum.

Parkeervisie en Agenda Autoluwe Binnenstad

Het besluit om de parkeersituatie in de binnenstad te veranderen, is vorig jaar zomer genomen bij het vaststellen van de Parkeervisie. Het doel is om de stad zo leefbaar mogelijk te houden met ruimte voor extra woningen en groen, bedrijvigheid en recreatie. De Agenda Autoluwe Binnenstad borduurt voort op deze doelstelling. Waar het kan, streven we naar een binnenstad met minder auto’s in het straatbeeld. Bezoekers kunnen hun auto kwijt in parkeergarages, en de overgebleven parkeerruimte reserveren we vooral voor bewoners en hun bezoek.

Meedenken met de plannen over kortparkeren

Begin juli hebben vertegenwoordigers van wijk- en buurtverenigingen en ondernemersverenigingen uit het centrum meegedacht met de plannen voor kortparkeren: welke locaties zijn het meest geschikt, onder welke voorwaarden kan er kortparkeren komen, welke tijden houden we dan aan? De opmerkingen en suggesties worden meegenomen in een voorstel richting het college van burgemeester en wethouders. Na de zomer neemt het college een besluit. Daarna worden voorbereidingen getroffen voor het vergunninghouders- en kortparkeren in de binnenstad. De nieuwe parkeersituatie gaat begin 2022 in, natuurlijk voorafgegaan door tijdige communicatie.

Voor belangstellenden, is het verslag hier te downloaden (pdf, 75 kb).