Nieuwe straatparkeren in de Leidse binnenstad zorgt voor ruimte en gemak

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor uitbreiding  vergunningshoudersparkeren en introductie van het nieuwe kortparkeren vastgesteld. Dit voorstel geeft uitvoering aan een maatregel uit de Parkeervisie. Hiermee wordt het zoekverkeer in de binnenstad verminderd en kunnen parkeerplaatsen worden vervangen door fietsparkeerplekken, extra groen of wandelroutes. Zo wordt het centrum van Leiden aantrekkelijker, verkeersveiliger en leefbaarder.

Vrijwel alle parkeerplaatsen in het centrum en stationsgebied worden bestemd voor vergunninghouders. Zo kunnen bewoners en hun visite straks dichter bij huis een parkeerplek vinden. Als uitzondering op deze maatregel wordt op een aantal strategische locaties in de binnenstad het nieuwe kortparkeren geïntroduceerd: maximaal 1 of 2 uur parkeren. Dit zijn locaties met een concentratie van winkels of andere bezoekfuncties waar geen parkeergarage in de buurt is. Ook voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart wordt een uitzondering gemaakt: zij mogen straks op vergunninghoudersplekken parkeren.

De juiste parkeerder op de juiste plek

De Parkeervisie heeft als doel om met slimme oplossingen voor autoparkeren en investeringen in fietsparkeren de ruimte in de stad zo optimaal mogelijk te benutten: voor extra woningen en groen, recreatie en bedrijvigheid. Uitgangspunt daarbij is de juiste parkeerder op de juiste plek. Voor de binnenstad geldt dat bewoners en overige vergunninghouders voorrang krijgen, en dat bezoekers aan de stad in de parkeergarages parkeren.

Ruimte voor een autoluwe binnenstad

Het nieuwe straatparkeren in het centrum van Leiden draagt bij aan het autoluw maken van de binnenstad. Vanwege de invoering van het vergunninghoudersparkeren en het nieuwe kortparkeren kunnen, zoals benoemd in de Agenda Autoluwe Binnenstad, diverse parkeerplaatsen op de Steenschuur, Oude Rijn, Scheepmakerssteeg en Herensteeg worden vervangen door fietsparkeren, wandelgebied en extra groen. Zo ontstaat meer ruimte op de stoep, worden de straten verkeersveiliger en het vertoeven in de binnenstad aantrekkelijker.

Zienswijzeperiode start op vrijdag 15 oktober

Het voorstel voor de locaties en tijden van het nieuwe kortparkeren ligt vanaf vrijdag 15 oktober ter inzage. Belangstellenden kunnen de plannen inkijken via www.leiden.nl/inspraak en fysiek op het Stadskantoor (in LEVEL), en reageren. Na een zienswijzeperiode van zes weken worden de reacties verwerkt en beslist het college van B&W definitief over het nieuwe kortparkeren. Volgens planning worden de uitbreiding vergunninghoudersparkeren en het nieuwe kortparkeren begin 2022 doorgevoerd.

Bekijk hier het B&W-besluit van dinsdag 5 oktober jl.