Meer ruimte voor fietser en voetganger in de binnenstad deze zomer

Raadsleden Marc Newsome (PvdA) en Ijsbrand Olthof (D66) zijn blij dat de gemeente Leiden deze zomer in de binnenstad een aantal tijdelijke maatregelen neemt om meer ruimte te creëren. Zo wordt een bezoek aan het centrum nog veilig en aangenamer. Na overleg met ondernemers en omwonenden wordt het voetgangersgebied bij de Botermarkt en Nieuwe Rijn uitgebreid en blijft de pop-up fietsenstalling bij de Steenschuur de hele zomer staan. De maatregelen gaan in op zaterdag 18 juli in en duren tot en met maandag 31 augustus. Na deze periode worden de maatregelen geëvalueerd. Ashley North (GroenLinks) wethouder Mobiliteit: “Deze maatregelen zorgen voor een fijner bezoek aan de binnenstad. Als voetganger heb je meer ruimte om je veilig te kunnen bewegen en de fietsenstalling zorgt voor een opgeruimd en aangenaam bezoek aan het centrum. Samen creëren we deze zomer ruimte voor een groene en vitale binnenstad.”