Gemeente Leiden start uitgebreid verkeersonderzoek binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders wil de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de binnenstad en het stationsgebied vergroten. Om die reden gaat de gemeente van start met een uitgebreid verkeersonderzoek naar de impact van verschillende maatregelen.

Maatregelen om doelen te bereiken

In de door de raad vastgestelde Agenda Autoluwe Binnenstad en de Gebiedsvisie Stationsgebied is vastgelegd dat het verleggen van de busroute Stationsweg/Steenstraat naar de Morssingel-Morsweg-Rijnzichtbrug-Haagweg-Noordeinde-Breestraat een positieve bijdrage oplevert aan het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid voor met name de fietser en voetganger in het centrum en op de Morsweg. Deze route is vastgesteld als voorkeursvariant voor stadsbussen. Daarbij is het afsluiten van de Rijnzichtbrug in één of twee richtingen en het afsluiten van de Turfmarkt voor autoverkeer een belangrijke maatregel die een flinke bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid maar bovenal ook de aantrekkelijkheid en vitaliteit van de binnenstad en de wijk Transvaal.

Verkeersonderzoek

Omdat maatregelen in de buitenruimte gevolgen hebben voor hoe verkeer zich in de stad en regio ontwikkelt start de gemeente een uitgebreid verkeersonderzoek naar de impact van afsluitingen en verkeersknips op de verkeersveiligheid en doorstroming van verkeer in onze stad en regio. In het onderzoek wordt rekening gehouden met bestemmingsverkeer en logistiek verkeer. Ook moeten de onderzoeksresultaten inzicht geven in de betrouwbaarheid en veiligheid van de vastgestelde voorkeursvariant voor de nieuwe busroute. Vervolgens worden oplossingen gevonden voor knelpunten die mogelijk uit het verkeersonderzoek naar voren komen.

Participatie en besluitvorming

De eerste stap van het participatietraject dat hoort bij het onderzoek naar afsluitingen van de Rijnzichtbrug en Turfmarkt en de voorkeursvariant van de busroutes is het informeren van stakeholders over de insteek van het verkeersonderzoek. Wij zullen de stad meenemen in de reden van het onderzoek en het bijbehorende proces. Hiernaast worden in deze eerste stap diverse direct betrokkenen zoals Holland Rijnland, onze buurgemeenten en de nood- en hulpdiensten geraadpleegd over het verleggen van de busroutes. Vervolgens raadplegen we stakeholders over de uitkomsten van het onderzoek en de te nemen vervolgstappen. Het college van burgemeester en wethouders geeft begin volgend jaar de wensen voor de nieuwe openbaar vervoer concessie mee aan de provincie Zuid-Holland.  

Lees voor meer informatie ook het persbericht dat over het verkeersonderzoek verstuurd is.